Welkom

Teunissen Thuisbegeleiding is een kleinschalige zorgaanbieder. Het aanbod van begeleiding bestaat uit individuele ambulante begeleiding. De begeleiding richt zich op het behouden of bevorderen van de zelfredzaamheid en deze komt altijd in overleg tot stand.

Missie

De missie van Teunissen Thuisbegeleiding is om cliënten begeleiding te bieden die er voor zorgt dat zij zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de maatschappij.

Visie

Teunissen Thuisbegeleiding streeft ernaar om cliënten te begeleiden op een vrijwillige basis, waarbij zij zelf verantwoordelijkheid nemen en gemotiveerd zijn om aan hun doelen te werken. De hulpverleners fungeren als spin in het web, waarbij zij samenwerken met andere hulpverleners en instanties om de beste zorg en ondersteuning te bieden. De hulpverleners zijn nabij, dat wil zeggen dat zij dichtbij de client staan en een vertrouwensband opbouwen. De begeleiding wordt op maat gemaakt, afgestemd op de individuele behoeften en wensen van de client. Tot slot wordt er proactieve ondersteuning geboden, waarbij problemen en knelpunten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en aangepakt.